Praktisk informasjon om kurs

Klepp

Kursene avholdes i Data Design System sine lokaler i Øksnevad Næringspark - ca. 20 minutters kjøretur fra Stavanger Lufthavn, Sola - ca 8 km sør for Sandnes.

Påmelding

Påmelding til kurs må være oss i hende innen 7 dager før kurset skal avholdes. - meld deg på et kurs her

Påmeldingsfrister

Fram til påmeldingsfristens utløp kan du melde deg av kurs. Fristen er 7 dager før kursstart. Dersom du melder avbud 5 - 7 dager før kursstart, fakturer vi et gebyr på kr 1.000,-. Ved avbud mindre enn 5 dager før kursstart fakturers hele kursavgiften. 

Kursinnkalling

Kursgjennomføring blir endelig bestemt 7 dager før kursstart. Bekreftelse i form av kursinnkalling blir da sendt pr e-post.

Oslo/Bergen/Trondheim

De oppsatte kurs kan avholdes der kunden måtte ønske dette – forutsatt at det er nok kursdeltakere. Det beste og rimeligste er om kunden selv er med å fremskaffe kurslokale. Det kan også avholdes bedriftsinterne kurs.

Pris

Dagspris er 3.950,-. Medlemmer i DDS-CAD A&K Brukerforening får 10% rabatt på våre standard kurs i DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon avholdt i våre lokaler. Gi oss en tilbakemelding ved påmeldingen om dette. Pris for bedriftsinterne kurs avtales spesielt.

NB – ved kursavholdelse i Bergen, Oslo og Trondheim kommer det et tilleggsgebyr (avhengig av antall deltakere) som skal dekke de faktiske utgifter så som leie av lokal og instruktørs reiseutgifter.

Overnatting

Har du behov for overnatting lønner det seg å sjekke pris for dette på Internett. Bruk et hotell i nærheten av jernbanen (Bryne, Sandnes, Stavanger). Vi holder til rett ved Øksnevadporten, og lokaltoget passer med våre tidspunkt.

NB!

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved for få påmeldte eller ved sykdom. Dersom kurset blir avlyst/utsatt, vil vi kontakte deg.

Vi deler ut deltakerliste. Iht personlovgivningen er det ikke lov å dele ut oversikt over deltakere uten tillatelse fra deltakerne. Du kan reservere deg mot å nevnes i deltakerlisten ved å gi oss tilbakemelding ved påmeldingen.

Alle priser eks mva.

 

 


Interessert?

Ønsker du en enkel demo, teste programmet eller kjøpe et DDS-CAD produkt er det bare å ta kontakt. Vi er klar for din henvendelse!

 Trykk her