DDScad

Nettbasert kurs DDS-CAD Konstruksjon

Du får god kjennskap til prosjektering av bjelkelag og veggkonstruksjoner med grunnlag fra DDS-CAD Arkitekt. Det forutsettes erfaring i bruk av DDS-CAD Arkitekt.

Moduloversikt

Modul-1 09:00 - 10:30 Bjelkelag
Modul-2 11:00 - 12:00 Vegger
12:00 - 13:00 Lunsj
Modul-3 13:00 - 14:30 Vegger og bjelkelag I-Bjelker
14:30 - 15:00 Oppsummering og spørsmål