Lokal installasjon

Når DDS-CAD 14 installeres første gang skal ikke USB systemlåsen plasseres i maskinen før installasjonen startes. Når installasjonen er ferdig vil det være nødvendig å starte maskinen på nytt, og etterpå kan du sette i systemlåsen.


1. Starte installasjonen

For å starte installasjonen klikk på linken i den tilsendte e-posten for å starte nedlasting av DDS-CAD 14. Legg inn brukernavn og passord som og finnes i e-posten. Velg å lagre filen og dobbeltklikk på denne etterpå for å starte installeringen om den ikke starter automatisk.

Velg ønsket språk for DDS-CAD 14 og bekreft med OK:

Velg Start installasjonen

Installasjonsveiviseren starter. Vennligst følg anbefalingen og lukk alle andre programmer. Virusskanner skal også kobles ut mens DDS-CAD installeres. 

Vær obs på at du også kan installere DDS-CAD Terreng 14 fra denne dialogen.

Klikk Neste for å installere DDS-CAD.


2. Bruker informasjon

Skriv inn bruker- og firmanavn og velg for hvilke brukere DDS-CAD skal installeres. Klikk Neste for å fortsette.


3. Customer Involvement Program (Kundeinvolveringsprogram)

Customer Involvement Program (CIP) ble opprettet for å gi alle DDS-CAD brukere muligheten til å bidra til utforming og utvikling av DDS-CAD. Ved å delta i programmet gir du verdifull innsikt som hjelper DDS produkt designere, ingeniører og testere forstå hvordan de kan best forbedre din opplevelse med DDS produkter.

Vi anbefaler deg å velge alternativet Ja, jeg ønsker å delta i programmet og så klikk Neste for å fortsette.


4. Velg mappe plasseringer

I neste dialog foreslås plasseringen av programmet, brukermappe og prosjektmappe. Det er mulig å endre disse plasseringene i dialogen.

Dette må det tas stilling til:

  • Programmappe: I hvilken mappe skal programmet installeres?
  • Brukermappe: Hvor skal brukerdata plasseres (f.eks. firmalogo, egne symboler osv.)?
  • Prosjektmappe: Hvor skal prosjektene plasseres (f.eks. på nettverket eller lokalt)?

Hvis dette er en helt ny installasjon - dvs første gang DDS-CAD installeres i denne PCen, vil det ikke være noen data å kopiere fra en eksisterende brukermappe.

Hvis forrige versjon av DDS-CAD allerede er installert, kan brukertilpassing fra denne versjonen kopieres automatisk over til Brukermappen som nyttes i versjon 14.

Skal det brukes enn felles Bruker-mappe på nett som deles med andre brukere?
Aktiver i så fall dette valget og bla deg frem til ønsket mappe med Bla gjennom...

Hvis prosjektene eller brukerdata skal lagres på nettverket må nettverkdisken være mappet til arbeidsstasjonen. DDS-CAD støtter ikke UNC baner (delte ressurser f.eks. \\Servernavn\mappe\) i alle funksjoner. Derfor anbefaler vi å ikke bruke dem.

Legg merke til: Hvis du bruker Microsoft Windows 7 eller nyere kan du ikke bruke eller opprette mapper for brukerdata eller prosjekter i samme bane som programmet installeres på (C:\Programfiles\DDS\...). Microsoft Windows 7 og nyere versjoner tillater ikke skriverettigheter direkte til programmapper.


5. Hvilke programmer skal installeres?

Velg hvilke programmer som ønskes installert.

Trykk Neste for å fortsette.


6. Snarveier

Velg hvilke snarveier som skal installeres og trykk “Neste”. 

Hvis du har tidligere versjoner av DDS-CAD kan brukermappen overføres til 14.


7. Klar til å installere DDS-CAD

Det er nå klart til å installere DDS-CAD. Velg Installer for å starte prosedyren. Velg Tilbake for å endre eller sjekke innstillingene.


8. Fullfør installasjon og start arbeidsstasjon på ny

Når installasjonen er fullført kan dialogen lukkes med å velge Fullfør og arbeidsstasjonen startes på nytt.

Når arbeidsstasjonen er startet på nytt kan USB-låsen plugges i. Den vil automatisk bli gjenkjent og nødvendige drivere installeres. Etterpå kan DDS-CAD startes, og om nødvendig kan du oppdatere låsen.


9. Oppdater lisensnøkkel (bare for eksisterende kunder)

Legg merke til: oppdatering av lisensnøkkelen er bare nødvendig for eksisterende kunder som har brukt en tidligere versjon av DDS-CAD. Disse stegene vil oppdatere din nåværende lisensnøkkel og aktivere den for den nyeste versjonen av DDS-CAD.

Når du starter DDS-CAD 14 for første gang vil dialogen Ingen systemlås ble funnet bli vist.

USB lisensnøkkelen vil automatisk bli gjenkjent, men har ikke enda blitt aktivert for DDS-CAD 14. En lisensnøkkel oppdatering er nødvendig. For å gjøre dette velger du Oppdater.

Velg alternativet Fra Internet og klikk OK.

Bekreft lisensnøkkel oppdateringen ved å klikke OK.

Lisensnøkkel oppdateringen er utført. DDS-CAD 14 vil starte opp automatisk etterpå.


Ofte stilte spørsmål

Hvordan oppdaterer jeg lisensnøkkelen?

Lokal lisensnøkkel
En lisenssjekk dialog åpnes når du started en ny versjon av DDS-CAD for første gang. Ved å klikke på Oppdater knappen vil dialogen Velg lisensnøkkel oppdatering vises. Velg alternativet Internet og klikk OK. Bekreft igjen med å klikke OK for å oppdatere lisensnøkkelen.

Nettverks lisensnøkkel
En nettverks lisensnøkkel må først bli fjernet fra server og så satt inn i en datamaskin som har DDS-CAD installert lokalt. Deretter følger du de samme stegene som beskrevet over for oppdatering av lokal lisensnøkkel.

Hvorfor skal lisensnøkkelen ikke settes i datamaskinen før installasjonen av DDS-CAD?

Setter du lisensnøkkelen inn i datamaskinen din før du installerer DDS-CAD kan det føre til installasjon av feil driver av Windows. Den rette driveren for lisensnøkkelen vil bli installert automatisk under installasjon av DDS-CAD.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg satte lisensnøkkelen i datamaskinen før installering?

Satte du i lisensnøkkelen før installasjon skal du fullføre installasjonsprosessen. I de fleste tilfeller vil ikke lisensnøkkelen være berørt. Men virker ikke lisensnøkkelen som den skal må du installere driveren manuelt.

Hvorfor virker ikke lisensnøkkelen etter installasjon av en ny DDS-CAD versjon?

Det er nødvendig å oppdatere lisensnøkkelen din før du kan bruke en ny versjon av DDS-CAD. Du kan oppdatere lisensnøkkelen manuelt eller via Internet.

Når skal jeg bruke alternativet 'Aktiver felles brukermappe'?

Boksen for Aktiver felles brukermappe aktiveres hvis du ønsker å ha en felles Bruker-mappe på nett som deles med andre brukere. Bla deg frem til ønsket bane via Bla gjennom... knappen.

Hvorfor bør jeg installere DDS-CAD med administrator rettigheter?

Du bør installere DDS-CAD med administrator rettigheter for å forhindre mulige begrensninger (feks. Skrivebeskyttet).

Når bør jeg bruke nettverksinstallasjon?

Nettverksinstallasjon er nyttig om du vil installere DDS-CAD lokalt med eksakt samme installasjonskonfigurasjon (feks. lignende progam, bruker og prosjektmappe) på flere datamaskiner.

Denne typen installasjon er ikke avhenging av om du bruker nettverkslisensnøkkel eller ikke. Det er en stille installasjon som lagrer systeminstillingene og automatisk implementerer de til andre datamaskiner.

Hva er en nettverkslisens?

En nettverkslisens er en tjeneste som er installert på en datamaskin (Windows/Mac/Linux) i nettverket. Denne tjenesten kan brukes når flere brukere av DDS-CAD er i et nettverk og skal dele på en eller flere lisenser.

Hvordan installerer jeg en nettverkslisens?

Lisensnøkkel tjenesten 'Sentinel Protection Server' må bli installert på datamaskinen/serveren som skal fungere som lisensnøkkel server. Lisensnøkkelen skal settes i etter installasjonen av denne tjenesten er ferdig. Du finner installasjonsfilen her:

https://files.dds.no/User/Install/AC/14/DDS-CAD_AC14.exe

Etter installasjonen er ferdig må du starte datamaskinen din på ny.

Et alternativ er å laste ned driveren fra produsentens nettside. Du finner filene her:


https://sentinelcustomer.gemalto.com/sentineldownloads/

Hardware anbefalinger

Her kan du lese mer om hardware anbefalinger for DDS-CAD.

 Se hardware anbefalinger


Support

Har du spørsmål eller trenger hjelp kan du kontakte support teamet ditt.

 Du finner kontaktdetaljene her