Nettverkslisens

Når DDS-CAD 14 installeres første gang skal ikke USB systemlåsen plasseres i maskinen før installasjonen startes. Når installasjonen er ferdig vil det være nødvendig å starte maskinen på nytt, og etterpå kan du sette i systemlåsen.


1. Starte installasjonen

For å starte installasjonen klikk på linken i den tilsendte e-posten for å starte nedlasting av DDS-CAD 14. Legg inn brukernavn og passord som og finnes i e-posten. Velg å lagre filen og dobbeltklikk på denne etterpå for å starte installeringen om den ikke starter automatisk.

Velg ønsket språk for DDS-CAD 14 og bekreft med OK:

Klikk så på Start Installasjon.

Installasjonsveiviseren starter. Vennligst følg anbefalingen og lukk alle andre programmer. Virusskanner skal også kobles ut mens DDS-CAD installeres.

Vær obs på at du også kan installere DDS-CAD Terreng 14 fra denne dialogen.

Klikk Neste for å installere DDS-CAD.


2. Bruker informasjon

Skriv inn bruker- og firmanavn og velg for hvilke brukere DDS-CAD skal installeres. Klikk Neste for å fortsette.


3. Customer Involvement Program (Kundeinvolveringsprogram)

Customer Involvement Program (CIP) ble opprettet for å gi alle DDS-CAD brukere muligheten til å bidra til utforming og utvikling av DDS-CAD. Ved å delta i programmet gir du verdifull innsikt som hjelper DDS produkt designere, ingeniører og testere forstå hvordan de kan best forbedre din opplevelse med DDS produkter.

Vi anbefaler deg å velge alternativet Ja, jeg ønsker å delta i programmet og så klikk Neste for å fortsette.


4. Velg mappe plasseringer

I neste dialog foreslås plasseringen av programmet, brukermappe og prosjektmappe. Det er mulig å endre disse plasseringene i dialogen.

Dette må det tas stilling til:

  • Programmappe: I hvilken mappe skal programmet installeres?
  • Brukermappe: Hvor skal brukerdata plasseres (f.eks. firmalogo, egne produkter, symboler osv.)?
  • Prosjektmappe: Hvor skal prosjektene plasseres (f.eks. på nettverket eller lokalt)?

Hvis dette er en helt ny installasjon - dvs første gang DDS-CAD installeres i denne PCen, vil det ikke være noen data å kopiere fra en eksisterende brukermappe.

Hvis forrige versjon av DDS-CAD allerede er installert, kan brukertilpassing fra denne versjonen kopieres automatisk over til Brukermappen som nyttes i versjon 14.

Skal det brukes enn felles Bruker-mappe på nett som deles med andre brukere?
Aktiver i så fall dette valget og bla deg frem til ønsket mappe med Bla gjennom...

Hvis prosjektene eller brukerdata skal lagres på nettverket må nettverkdisken være mappet til arbeidsstasjonen. DDS-CAD støtter ikke UNC baner (delte ressurser f.eks. \\Servernavn\mappe\) i alle funksjoner. Derfor anbefaler vi å ikke bruke dem.

Legg merke til: Hvis du bruker Microsoft Windows 7 eller nyere kan du ikke bruke eller opprette mapper for brukerdata eller prosjekter i samme bane som programmet installeres på (C:\Programfiles\DDS\...). Microsoft Windows 7 og nyere versjoner tillater ikke skriverettigheter direkte til programmapper.


5. Hvilke programmer skal installeres?

Velg hvilke programmer som ønskes installert.

 

Trykk Neste for å fortsette.


6. Snarveier

Velg hvilke snarveier som skal installeres og trykk “Neste”. 

Hvis du har tidligere versjoner av DDS-CAD kan brukermappen overføres til 14.


7. Klar til å installere DDS-CAD

Det er nå klart til å installere DDS-CAD. Velg Installer for å starte prosedyren. Velg Tilbake for å endre eller sjekke innstillingene.


8. Fullfør installasjon og start arbeidsstasjon på ny

Når installasjonen er fullført kan dialogen lukkes med å velge Fullfør og arbeidsstasjonen startes på nytt.

Etter omstart gjelder følgende:

  • Nye brukere: gå til steg 9. Installer nettverkslås
  • Eksisterende brukere: gå til steg 17. Oppdater nettverkslisens

9. Installer nettverkslås (kun for nye brukere)

I DDS-CAD 14 installasjonsdialogen velger du fanen Verktøy og klikker på Installer nettverkslås.

USB lisensnøkkelen skal ikke puttes i datamaskinen din eller serveren før driveren er installert. Lukk alle andre programmer før du installerer nettverkslåsen.


10. Sentinel SuperPro

I den neste dialogen velg nettverkslåsen Sentinel SuperPro og klikk OK. InstallShield Wizard vil da starte opp.


11. InstallShield Wizard

Klikk på Next for å fortsette.


12. Lisensavtale

I den neste dialogen godkjenner du lisensavtalen. Du kan fortsette installasjonen etter du har bekreftet dette. Velg I accept the terms in the license agreement og klikk Next.


13. Setup type

Velg setup type i den neste dialogen. Vi anbefaler at du velger Complete. Fortsett ved å klikke på Next.


14. Klar til å installere programmet

I denne dialogen bekrefter du installasjonsinstillingene til InstallShield Wizard. Klikk Install for å fortsette.


15. Windows Brannmur

En dialog åpnes med informasjon om brannmursinnstillingene som du trenger å forandre under installasjonen. Klikk på Yes for å tillate InstallShield Wizard å bruke endringene og begynne installasjonen av nettverkslåsen. 

InstallShield Wizard åpner en dialog for å bekrefte at installasjon av nettverkslåsen er suksessfull, som du må bekrefte ved å klikke på Finish. Vi anbefaler å konfigurere lisensnøkkelen rett etter installasjonen av nettverkslåsen.


16. Konfigurer nettverkslisens

Sett inn nettverkslåsen i serveren eller datamaskinen som du har installert nettverkslisensen på.

Start så DDS-CAD.

Enten velg Systemlås -> Systemlåsens instillinger via hjelpemenyen eller klikk på Innstilling knappen i Ingen lisenslås ble funnet dialogen. Velg fanen Sentinel SuperPro.

Velg alternativet Manuelt nettverk.

Skriv inn server navnet eller IP adressen til serveren. Bekreft ved å klikke OK. DDS-CAD er nå klar til bruk.

Klikk Prøv igjen i Ikke gyldig lisens dialogen.


17. Oppdater nettverkslisens (kun for eksisterende brukere)

Legg merke til: oppdatering av nettverkslisensen er kun nødvendig for eksisterende brukere som har en tidligere versjon av DDS-CAD installert. Ved å følge disse stegene vil du oppdatere og aktivere nettverkslisensen din for den nyeste versjonen av DDS-CAD.

Fjern nettverkslisensen fra serveren og sett den inn i en datamaskin for å kjøre lokal installasjon av DDS-CAD. Når du starter opp DDS-CAD 14 åpnes dialogen Ikke gyldig lisens.

Klikk på Oppdater.

Velg alternativet Fra Internet og klikk OK.

Bekreft oppdatering av lisensen ved å klikke OK

Oppdateringen av nettverkslisensen er ferdig. Du kan sette lisensnøkkelen inn i serveren igjen (eller inn i datamaskinen som fungerer som nettverkslås).


Ofte stilte spørsmål

Hvordan oppdaterer jeg lisensnøkkelen?

Lokal lisensnøkkel
En lisenssjekk dialog åpnes når du started en ny versjon av DDS-CAD for første gang. Ved å klikke på Oppdater knappen vil dialogen Velg lisensnøkkel oppdatering vises. Velg alternativet Internet og klikk OK. Bekreft igjen med å klikke OK for å oppdatere lisensnøkkelen.

Nettverks lisensnøkkel
En nettverks lisensnøkkel må først bli fjernet fra server og så satt inn i en datamaskin som har DDS-CAD installert lokalt. Deretter følger du de samme stegene som beskrevet over for oppdatering av lokal lisensnøkkel.

Hvorfor skal lisensnøkkelen ikke settes i datamaskinen før installasjonen av DDS-CAD?

Setter du lisensnøkkelen inn i datamaskinen din før du installerer DDS-CAD kan det føre til installasjon av feil driver av Windows. Den rette driveren for lisensnøkkelen vil bli installert automatisk under installasjon av DDS-CAD.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg satte lisensnøkkelen i datamaskinen før installering?

Satte du i lisensnøkkelen før installasjon skal du fullføre installasjonsprosessen. I de fleste tilfeller vil ikke lisensnøkkelen være berørt. Men virker ikke lisensnøkkelen som den skal må du installere driveren manuelt.

Hvorfor virker ikke lisensnøkkelen etter installasjon av en ny DDS-CAD versjon?

Det er nødvendig å oppdatere lisensnøkkelen din før du kan bruke en ny versjon av DDS-CAD. Du kan oppdatere lisensnøkkelen manuelt eller via Internet.

Når skal jeg bruke alternativet 'Aktiver felles brukermappe'?

Boksen for Aktiver felles brukermappe aktiveres hvis du ønsker å ha en felles Bruker-mappe på nett som deles med andre brukere. Bla deg frem til ønsket bane via Bla gjennom... knappen.

Hvorfor bør jeg installere DDS-CAD med administrator rettigheter?

Du bør installere DDS-CAD med administrator rettigheter for å forhindre mulige begrensninger (feks. Skrivebeskyttet).

Når bør jeg bruke nettverksinstallasjon?

Nettverksinstallasjon er nyttig om du vil installere DDS-CAD lokalt med eksakt samme installasjonskonfigurasjon (feks. lignende progam, bruker og prosjektmappe) på flere datamaskiner.

Denne typen installasjon er ikke avhenging av om du bruker nettverkslisensnøkkel eller ikke. Det er en stille installasjon som lagrer systeminstillingene og automatisk implementerer de til andre datamaskiner.

Hva er en nettverkslisens?

En nettverkslisens er en tjeneste som er installert på en datamaskin (Windows/Mac/Linux) i nettverket. Denne tjenesten kan brukes når flere brukere av DDS-CAD er i et nettverk og skal dele på en eller flere lisenser.

Hvordan installerer jeg en nettverkslisens?

Lisensnøkkel tjenesten 'Sentinel Protection Server' må bli installert på datamaskinen/serveren som skal fungere som lisensnøkkel server. Lisensnøkkelen skal settes i etter installasjonen av denne tjenesten er ferdig. Du finner installasjonsfilen her:

https://files.dds.no/User/Install/AC/14/DDS-CAD_AC14.exe

Etter installasjonen er ferdig må du starte datamaskinen din på ny.

Et alternativ er å laste ned driveren fra produsentens nettside. Du finner filene her:


https://sentinelcustomer.gemalto.com/sentineldownloads/

Hardware anbefalinger

Her kan du lese mer om hardware anbefalinger for DDS-CAD.

 Se hardware anbefalinger


Support

Har du spørsmål eller trenger hjelp kan du kontakte support teamet ditt.

 Du finner kontaktdetaljene her