Data Design System AS sin visjon er å bli en internasjonal, ledende kompetansebedrift innen det tverrfaglige samspillet i byggebransjen. Selskapets produkter og tjenester skal bygges på kvalitet og effektivitet, hvor kundene og dyktige medarbeidere i fellesskap styrer utviklingen. Det sentrale budskapet i filosofien bak produktene er at "den virtuelle modellen av bygget skal være informasjonsbæreren"

Historie

Data Design System AS (DDS) ble etablert i 1984 og var da blant de første i verden med 3D CAD systemer på PC. Den opprinnelige forretningsideen var å utvikle og markedsføre data-assisterte prosjekteringsverktøy (DAK) for  boligbyggere i inn- og utland. Selskapet klarte å ta en betydelige markedsandel i denne nisjen og utvidet etterhvert spekteret av løsninger til å dekke flere fagområder.

Block Watne var hovedeier av selskapet frem til 1997 da en gruppe ansatte overtok eierskapet og etterhvert også fikk med eksterne investorer. Selskapets produktportefølje er utvidet over tid. Løsningene for den opprinnelige målgruppen – boligprodusentene. Idag heter det DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon og har siden 2003 blitt håndtert av det heleide datterselskapet DDS Building Innovation.

Selskapets andre hovedproduktlinje markedsføres som DDS-CAD MEP og er et verktøysett for byggebransjens aktører med hovedvekt på de tekniske installasjons fagene som elektro installasjon, ventilasjon, rør, sanitær og energi.

Verktøyene er laget for å dekke fasene i et byggs livssyklus fra tidlig planlegging til detaljert dokumentasjon og brukes både av rådgivende ingeniører, entreprenører, installatører og i med forvaltning og drift. Kjernen i produktet er en egenutviklet Bygg Informasjons Modell (BIM)  som ivaretar selve bygget og tjener som informasjonsbærer for de spesifikke  fagapplikasjonene.

Et viktig aspekt med løsningene er de integrerte beregning-  og simuleringsfunksjonene i tillegg til støtte for åpne internasjonale buildingSMART standarder. Selskapet var i 2007 det første selskapet i verden som oppnådde full buildingSMART sertifisering på flere fagområder og da med både bygg, elektro, ventilasjon og rør.

DDS begynte tidlig å tenke internasjonalt, og har etterhvert et omfattende nett av samarbeidspartnere, og per dags dato er mer enn 10.000 systemer levert til brukere over hele verden. I hele selskapets historie har det vært et sentralt punkt at man, i tillegg til teknologisk,også faglig skal ligge i forkant, både med hensyn til nye standarder, normer, regler, beregningsmetoder osv.

Minst like viktig har det vært at produktenes funksjonalitet og koblinger mellom egne og andre systemer fanger opp strukturmessige endringer i hvordan byggebransjens aktører fordeler oppgaver og organiserer prosjekter.

Data Design System ASA er i dag en av Europas største og viktigste aktører innen sine nisjer og har - i tillegg til et voksende forhandlernett - også egne datterselskaper i Tyskland og Østerrike. Hovedkontoret ligger i Øksnevad Næringspark, like sør for Stavanger og Sandnes.


Interessert?

Ønsker du en enkel demo, teste programmet eller kjøpe et DDS-CAD produkt er det bare å ta kontakt. Vi er klar for din henvendelse!

 Trykk her


DDS-CAD på Facebook

Du finner oss selvsagt også på Facebook, hvor vi også har en gruppe for brukere av DDS-CAD Arkitekt og Konstruksjon. Skriv inn spørsmål og utveksle erfaringer.

 DDS-CAD A&K Brukergruppe