Det rette valget innen prosjekteringsverktøy for din bedrift!

Tenk deg en hverdag hvor arbeid automatiseres og forenkles samtidig som oppdatert informasjon alltid er tilgjengelig for alle parter i et byggeprosjekt. Om du starter med en enkel skisse eller importerer modeller fra et annet CAD system, vil du intuitivt og raskt bygge opp en komplett 3D-modell av prosjektet.

Effektivt

DDS-CAD Arkitekt er bygget omkring 3D prosjekteringsverktøy og inneholder funksjoner som forenkler og effektiviserer hverdagen. Symbolbibliotek, menyer, beskrivelser og administrasjon av tegninger er tilpasset brukerne og har lokal språkbruk. Arkitekt-modulen er avlastende og inspirerende å arbeide med. Programmet arbeider på samme måte som brukeren tenker. Med valg fra menyer og kun få klikk vil du effektivt arbeide deg gjennom et prosjekt.

Skisseverktøy

På en enkel måte bygger du opp en 3D modell. Med DDS-CAD Arkitekt kan du umiddelbart betrakte modellen fra alle vinkler. Dette gir deg en verdifull visualisering som er til stor hjelp. Det er også et glimrende utgangspunkt med samtaler med byggherre, myndigheter og andre faggrupper.

Korreksjoner/omarbeiding

I DDS-CAD Arkitekt omarbeider du tegninger og planer ved å endre i 3d-modellen. Fordi korrigeringer er foretatt i modellen, er du sikret full samhørighet. Du kan være mer objektiv og kritisk i og med at du ikke behøver å tenke på hvor mye tid det vil gå til å tegne alt om igjen.

Bedre kommunikasjon

Arkitektens tegninger og informasjon danner grunnlaget for andres arbeid. Beskrivende tegninger og dokumentasjon er en nødvendighet. Prosjektets data er trykt lagret i et ordnet system. Små endringer som oftest har stor betydning og er arbeidskrevende, blir raskt utført. Dette resulterer i ajourførte tegninger til enhver tid. Tegninger i 3D er av uvurderlig hjelp for VVS, elektro og byggingeniører. Resultatet er bedre kommunikasjon, færre feil og vesentlig bedre kvalitet. Prosjektdata som er lagret i DDS-CAD Arkitekt kan brukes videre og kobles mot andre programmer og systemer, feks mengde- og beregningsprogram, statisk beregning og kontrollfunksjon. Kommunikasjonene med andre faginstanser blir mer fullstendig og rasjonell.

Fotorealistisk presentasjon

Umiddelbar visuell tilbakemelding på dine valg gir deg bedre løsninger. Fotorealistisk 3D-presentasjon, hvor du "der og da" kan bevege deg rundt i huset eller "spasere" inn i boligen og de enkelte rom åpner for en ny dimensjon i kommunikasjonen mellom kunde og selger. Sammen Kan dere prøve ut alternative løsninger. Når som helst kan du med et klikk hente ut relevant målsetting og dokumentasjon. Fra animajoner og "fotografier" av ferdige bygg, perspektiv-, plan-, fasade- og snittegninger, til energiberegning og dør- og vindusskjema.

Bygningen kan via modulen DDS-CAD Terreng med enkle grep plasseres på et digitalt kart. Der kobles kart og bygning sammen. Terrenglinjene vil automatisk bli tegnet opp på fasaden i henhold til koter og kotenes høydeangivelser.

Les mer om DDS-CAD Terreng

Ønsker du en produktdemonstrasjon, teste programmet i 30 dager eller kjøpe et DDS-CAD produkt er det bare å ta kontakt. Vi er klar for din henvendelse!


DDS-CAD på Facebook

DDS-CAD Architecture and Construction

Du finner oss selvsagt også på Facebook, hvor vi også har en gruppe for brukere av DDS-CAD Arkitekt og Konstruksjon. Skriv inn spørsmål og utveksle erfaringer.