DDScad

DDS-CAD Konstruksjon - Det rette valget for trehuskonstruksjon!

DDS-CAD Konstruksjon er meget effektivt verktøy for tilnærmet automatisk fremstilling av tegninger i 2D og 3D med tilhørende kapp- og stykklister. Alle relevante data hentes fra 3D modellen som er produsert i DDS-CAD Arkitekt eller overført fra andre Cad-program og bearbeidet via DDS-CAD. Alternative konstruksjonsløsninger og detaljer kan velges av operatøren. På bakgrunn av disse valgene vil programmet vise detaljer, nummerere og målsette løsningene. En kan til enhver tid interaktivt gjøre de endringene som er nødvendige. Konstruksjonsmodellen kan visualiseres i 3D som rendert modell med eller uten farger og gi en tegning som også er egnet for en ”gjør det selv”-bygger.

Bjelkelag

Bjelkelagsområde hentes fra DDS-CAD Arkitekt og fra dette kan det genereres opp forslag til bjelkelag inklusive kant-, veksel- og modulbjelker. Etter at forslaget er lagt ut kan en interaktivt tilpasse bjelkene til bygningsmessige krav med å strekke/forkorte bjelker eller endre dimensjoner. Bjelkelaget kan målsettes automatisk med funksjoner for å målsette huskropp, kravel, bjelker, plater, mm.

Gulv- og takelement

Modul for gulv- og takelement baserer seg i stor grad på samme prinsipp som ”stenderverksmodulen” og hvor geometri for det enkelte element defineres i DDS-CAD Arkitekt og hentes over til DDS-CAD Konstruksjon for automatisk utlegg av kantbjelker, veksel- og modulbjelker samt ytterliggere sjikt for plater, lekter, ol.

Takplan

Takmodulen håndterer 2D takplan og 3D fremstilling via sperrer/takstolfigurer. En komplett 3D konstruksjons-modell av bygget kan dermed enkelt fremstilles. I tillegg kan man få ut oppriss av målsatte sperrer med angivelse av hakk-, start- og endeavslutninger for arbeidstegninger.

Stenderverk - veggelement

Stenderverksmodulen er tilpasset enten pre-cut eller elementproduksjon av vegger og er i høy grad fullautomatisert basert på 3D modellen fra DDS-CAD Arkitekt. På en forenklet ”plantegning” kan det settes inn ekstra forsterkninger for punktlaster, dragere, takstoler etc. Det kan velges forskjellig hjørne, vindu/dørkonstruksjoner, stenderdimensjoner, cc-avstand samt velge om vegg skal genereres med tillegg av innside/utside plater, lekter og stående/liggende kledning.

3D modell

En kan når som helst ta opp en komplett 3D modell av trekonstruksjonen inklusive bjelkelag, vegger og sperr/takstoler. Denne kan bestå enten bare av det bærende systemet, alternativt full detaljering med plater, lekter og kledning. En har her en unik mulighet til å kvalitet- sjekke konstruksjonen! På denne kan en også ta inn andre BIM modeller for tverrfaglig kontroll, f.eks passer ventilasjonsanlegg inn?

Kapplister/materialliste

Kapplisten vil inneholde all relevant informasjon for hver bjelke; type, dimensjon, lengde, kappvinkler, detaljhenvisninger, bjelke-nummer, antall, alternativt også en egen ”etasjeliste” som summerer opp alle stendere av lik lengde. Det kan også fremstilles en egen løpemeterliste som regner ut totalt antall meter av f.eks. 48x198 bjelker. Materialliste kan også overføres direkte til Excel regneark.

Eksport til produksjon

Flere og flere kunder styrer nå produksjonen direkte fra DDS-CAD Konstruksjon. Moderne pre-cut maskiner både kapper, freser og borer og det kan f.eks automatisk frese for stendere i bunn/topp-svill. For gulv/tak/element-produksjon eksporteres det ut meget detaljert informasjon om hvor plater/lekter/kledning skal spikres, hvor det skal skjæres ut for åpninger etc. Store besparelser kan dermed oppnås gjennom automatisering av prosesser, større presisjon, bedre kvalitet, lavere feilprosent og bedre økonomi.

Maskin eksport - vi støtter leverandører/format:

Saganlegg (Joinery machines) :
Hundegger SC (Bvx)
Weinmann (Wup)
GreCon/Opticut (Txt)
Schelling (Stk)
Stromab/Matrix (Xml)
Randek (Txt)
Hundegger B10 (Bv)
Burmek (Spl)
Elementlinjer:
Weinmann (Wup)
Randek (CDT)
Bautech/Germatech (Pnl)
HurnFrameMaker (Cad)
Laserstyring:
LapLaser (Lpd)
ZLaser (Hpgl)
Platebearbeiding:
SCM Sigma / EasyCut (xls)
Homag (Mpr)
Reichenbacher (Hop)
Biesse (via BTL)

Eksport til IFC / OPEN BIM

DDS-CAD Konstruksjon eksporterer både trevirke (bjelker/stendere/lekter, kledning ol.), isolasjon og plater til IFC-modell.

Ønsker du en produktdemonstrasjon, teste programmet i 30 dager eller kjøpe et DDS-CAD produkt er det bare å ta kontakt. Vi er klar for din henvendelse!


DDS-CAD på Facebook

DDS-CAD Architecture and Construction

Du finner oss selvsagt også på Facebook, hvor vi også har en gruppe for brukere av DDS-CAD Arkitekt og Konstruksjon. Skriv inn spørsmål og utveksle erfaringer.