DDS-CAD Arkitekt + DDS-CAD Terreng

Informasjon fra DDS-CAD Arkitekt kan overføres til DDS-CAD Terreng som er et allsidig 3D prosjekteringsverktøy som ivaretar plassering av bygning i terreng. Via markering på plantegningen i DDS-CAD Arkitekt om plasseringsretning og byggets omfang, overføres så denne informasjonen til DDS-CAD Terreng. Her hentes inn et kart i SOSI-format, planen plasseres og automatisk er kotene opptegnet på byggets fasader. Via samspillet mellom de to programmene kan bygningen meget enkelt flyttes, heves eller senkes i terrenget - og alle fasadetegningene blir automatisk oppdatert.  Ved å peke på enkelte objekt i fasaden, får man eksakt kotehøyde skrevet ut på fasaden.

  • Terrengsnitt
  • Situasjonskart
  • Utskrift
  • Landskap
  • Koter
  • Felt
  • SOSI-kart
  • Bakgrunnsbilde

Terrengsnitt

Terrengsnitt markeres i DDS-CAD Arkitekt ved å peke snittpunkter i plantegningen.  Denne informasjonen overføres så til DDS-CAD Terreng som generer terrenglinjer etter at plantegningen er plassert på kartet. Dette forutsetter som sagt at kartet finnes i SOSI-format.

Landskap

DDS-CAD Terreng er et effektivt hjelpemiddel til utarbeidelse av illustrasjoner som fungerer like godt i 2D og 3D. Her kan det enkelt prosjekteres felt hvor flere typer bygg kan settes inn. 3D-modellen av terrengdata viser feltet med 3D-modellene av bygningene som strektegning eller rendert. For å få et komplett resultat, kan det settes inn bakgrunnsbilde som virkeliggjør illustrasjonen.

Situasjonskart

Ved oppstart av DDS-CAD Terreng inngis informasjon om SOSI-kartet som skal være underlaget. SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon og brukes til utveksling av digitale geografiske data. Denne type digitale kart er tilgjengelige hos de fleste kommuner. Her er nabogrenser registrert. Snittmarkeringen som er markert i planen kan justeres slik at en også får med grensene i fasadetegningene.

Ønsker du en produktdemonstrasjon, teste programmet i 30 dager eller kjøpe et DDS-CAD produkt er det bare å ta kontakt. Vi er klar for din henvendelse!


DDS-CAD på Facebook

DDS-CAD Architecture and Construction

Du finner oss selvsagt også på Facebook, hvor vi også har en gruppe for brukere av DDS-CAD Arkitekt og Konstruksjon. Skriv inn spørsmål og utveksle erfaringer.